Startsida / Kurskatalog / Ensamkommande (UBU-EK)

Barn och unga

Ensamkommande (UBU-EK)


Beskrivning
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av Ensamkommande med insatstyperna; familjehem, vård och boende (HVB), stödboende och öppenvård.
- kursen innehåller: 3 avsnitt och 1 certifieringsprov,
- förkunskaper: metodanvisningen skall läsas innan och/eller under kursens genomförande,
- hjälpmedel: metodanvisning,
- beräknad tidsåtgång: 50 minuter,
- fullgjord kurs ger ett certifieringsintyg (diplom) i systematisk uppföljning med uppföljningsmetoden för målgruppen ensamkommande barn och unga.
Innehåll
  • Introduktion (01:22)
  • Uppföljningskonceptet (09:00)
  • Metodanvisningen (15:00)
  • Enkäten för ensamkommande (18:31)
  • Certifieringsprovet (05:00)
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras
  • Leder till ett kursintyg med giltighetstid: För alltid