Startsida / Kurskatalog
Course
Barn och ungdom - ChASE (ChASE-LEK)
Leksands kommun
Barn och ungdom - ChASE (ChASE-LEK)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer med uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (ChASE) för systematisk kvalitetsuppföljning av . - kursen innehåller: 4 avsnitt och 1 certifieringsprov, - förkunskaper:...
Vårdnadshavare - ChASE-VH (ChASE-VH-LEK)
Leksands kommun
Vårdnadshavare - ChASE-VH (ChASE-VH-LEK)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer med uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (ChASE-VH) för systematisk kvalitetsuppföljning av Vårdnadshavare. - kursen innehåller: 4 avsnitt och 1 certifieringsprov, -...
Barn och ungdom (ESK-BOU)
Eskilstuna kommun
Barn och ungdom (ESK-BOU)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer med uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av familjehem, vård och boende (HVB) och stödboende. Dessutom ger kursen dig de färdigheter...
Våld i nära relationer (ESK-VINR)
Eskilstuna kommun
Våld i nära relationer (ESK-VINR)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer med uppföljningsmetoden ’Våld i nära relationer' (UIV-VU) för systematisk kvalitetsuppföljning av våldsutsatta och våldsutövare. Dessutom ger kursen dig de färdigheter som...
Vuxna med missbruk (ESK-VUX)
Eskilstuna kommun
Vuxna med missbruk (ESK-VUX)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer med uppföljningsmetoden ’Vuxna med missbruk' (UIV) för systematisk kvalitetsuppföljning av institution, familjehem och (öppenvård). Dessutom ger kursen dig de färdigheter som...
Klorvätesyra, HCI (GJAB-HCI)
Säkerhetsutbildning
/
Produktutbildning (kemiskt ämne)
Klorvätesyra, HCI (GJAB-HCI)
Denna kurs ger dig kunskaper i att arbeta med farligt gods och det kemiska ämnet Klorvätesyra, HCI. Dessutom ger kursen dig de färdigheter som krävs för att utföra transporter med ämnet, dess egenskaper, hur du skyddar dig, hur det ska...
Väteperoxid, H₂O₂ (GJAB-H₂O₂)
Säkerhetsutbildning
/
Produktutbildning (kemiskt ämne)
Väteperoxid, H₂O₂ (GJAB-H₂O₂)
Denna kurs ger dig kunskaper i att arbeta med farligt gods och det kemiska ämnet Väteperoxid, H2O2. Dessutom ger kursen dig de färdigheter som krävs för att utföra transporter med ämnet, dess egenskaper, hur du skyddar dig, hur det ska...
Svavelsyra, H₂SO₄ (GJAB-H₂SO₄)
Säkerhetsutbildning
/
Produktutbildning (kemiskt ämne)
Svavelsyra, H₂SO₄ (GJAB-H₂SO₄)
Denna kurs ger dig kunskaper i att arbeta med farligt gods och det kemiska ämnet Svavelsyra, H₂SO₄. Dessutom ger kursen dig de färdigheter som krävs för att utföra transporter med ämnet, dess egenskaper, hur du skyddar dig, hur det ska...
Kontroll före körning (GJAB-Kontroll)
Säkerhetsutbildning
Kontroll före körning (GJAB-Kontroll)
Denna kurs ger dig kunskaper i att utföra 'kontroll före körning'. - kursen innehåller: 3 avsnitt (7 delavsnitt) och 1 certifieringsprov, - förkunskaper: förarhandboken - hjälpmedel: läsplattan med uppdrag/körordrar. -...
Lastning (GJAB-Lastning)
Säkerhetsutbildning
/
Övrig utbildning
Lastning (GJAB-Lastning)
Denna kurs ger dig kunskaper i att arbeta med farligt gods och det som krävs före, under och efter lastning. - kursen innehåller: 2 avsnitt och 1 certifieringsprov, - förkunskaper: förarhandboken avsnitt rutiner 4.1-4.3 om...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.